detail

Zandsteenblokken

Epenerbaan
Bergdorpje Vijlen
Gedurende een periode van het Tertiair, 40 tot 12 miljoen jaar geleden, werd Zuid-Limburg meermalen overstroomd door de Noordzee. De kustlijn verschoof tot in de Ardennen. 

In deze zee werd afwisselend klei en zand afgezet. Toen de zee zich circa 12 miljoen jaar geleden westwaarts terugtrok werd Zuid-Limburg samen met de Ardennen opgeheven en kwam te liggen in het stroomgebied van de Oost-Maas. 

Een langdurige periode van erosie deed zijn intrede. De afgezette klei en zand werd voor het grootste deel afgebroken. Samenkitting van zand door middel van kwartscement had het ontstaan van de hier aanwezige Zandsteenblokken tot gevolg.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!